Agenda 2022/2023

Vakanties & Feestdagen:

Herfstvakantie zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober
Kerstvakantie zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari
Krokusvakantie zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart
Pasen vrijdag 7 april t/m maandag 10 april
Meivakantie zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei
Hemelvaart donderdag 18 mei t/m zondag 21 mei
Pinksteren maandag 29 mei
Zomervakantie zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 

Studiedagen

In het schooljaar zijn enkele vrije dagen / dagdelen gepland. Deze zullen door de leden van het schoolteam worden gebruikt voor het volgen van nascholing. De leerlingen hebben een lesvrije dag op 15 september, 31 oktober, 23 november, 31 januari, 6 maart, 6 april, 17 mei en 20 juni.

Op vrijdag 23 december zijn de leerlingen om 12.00 uur vrij.

Extra verlof

Er geldt een wettelijke plicht voor alle ouders om hun kinderen onderwijs te laten volgen. Leerlingen moeten op schooldagen altijd op school zijn (of andere bij de school horende activiteiten volgen zoals bijvoorbeeld een sportdag of het schoolkamp). Een leerling kan alleen in bijzondere situaties extra vrij krijgen. Bijvoorbeeld voor het bijwonen van een huwelijk van naaste familieleden, een verhuizing, een jubileum van ouders of grootouders. Een verzoek om extra verlof dient u vooraf schriftelijk in bij de groepsleerkracht. U kunt hiervoor een formulier vragen bij de administratie van de school.

Geen extra vakantie

Het verlengen van de vastgestelde schoolvakanties met één of meer dagdelen is niet toegestaan.

Vakantie buiten de schoolvakantie om

De wetgever gaat er vanuit dat een gezin één keer per jaar in gezinsverband op  vakantie moet kunnen gaan. Soms is het door het beroep van één van de ouders echter onmogelijk om binnen de schoolvakantie vrij te krijgen. Als u dit kunt aantonen met een werkgevers-verklaring, kunnen wij maximaal tien extra schooldagen verlof geven.

In uitzonderlijke gevallen kan ook extra verlof voor periodes langer dan tien schooldagen worden verleend. Dit moet u dan niet bij de directeur van de school, maar bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin u woont aanvragen. Formulieren hiervoor kunt u krijgen bij de groepsleerkracht van uw kind.