Hieronder kunt u het aanvraagformulier extra vakantieverlof downloaden:

Leerplicht

Ouders zijn volgens de wet verplicht om hun kinderen onderwijs te laten volgen. Leerlingen moeten op schooldagen altijd op school zijn (of andere bij de school horende activiteiten volgen).

Extra vrij vragen

Een leerling kan alleen in bijzondere situaties extra vrij krijgen. Bijvoorbeeld voor het bijwonen van een huwelijk van naaste familieleden, een verhuizing of een jubileum van ouders of grootouders. Een verzoek om extra verlof moet u ruim van tevoren schriftelijk indienen bij de groepsleerkracht. U kunt hiervoor een formulier vragen bij de administratie van de school of het formulier downloaden van onze website.

Geen extra vakantie

Het verlengen van de vastgestelde schoolvakanties met één of meer dagdelen is niet toegestaan.

Vakantie buiten de schoolvakantie om

Volgens de wet moet een gezin één keer per jaar in gezinsverband op vakantie kunnen gaan. Soms is het door het beroep van één van de ouders echter niet mogelijk om binnen de schoolvakantie vrij te krijgen. Als u dit kunt aantonen met een werkgeversverklaring, kunnen wij maximaal tien extra schooldagen verlof geven.