Ouderraad

De Prinsenhof heeft een actieve ouderraad (OR). Het doel van de ouderraad is de relatie tussen de ouders en de school te bevorderen.

De OR draagt bij aan het optimaal functioneren van het onderwijs door:

Medewerking te verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten en het beheren van het schoolfonds (de ouderbijdragen).

Dit gaat in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding. En door advies te geven aan de MR. Dit vooral over aangelegenheden die de ouders in het bijzonder aangaan.

Over de actuele samenstelling van de OR wordt u geïnformeerd via de nieuwsbrief.