De Prinsenhof in het kort

De Prinsenhof is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs (SBO) voor leerlingen van 4 tot 12 á 13 jaar. Binnen De Prinsenhof bieden wij een passende onderwijsomgeving voor de leerlingen die stimulerend, uitdagend en veilig is. 

Ons doel is om leerlingen met een speciale hulpvraag een sterke basis mee te geven, zodat zij later zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren als volwaardig lid van onze maatschappij. 

Christelijk

Wij zijn een christelijke school die openstaat voor alle leerlingen. Met de bijbel als inspiratiebron, willen wij elkaar stimuleren tot verantwoordelijkheid voor de aarde en de samenleving.

Overzichtelijk en veilig

Relatie, competentie en autonomie: de basisbehoeften van ieder kind staan nadrukkelijk centraal in ons onderwijs. Een plek waar je je thuis voelt, waar je structuur krijgt en waar je weet waar je aan toe bent.

Wat is Passend onderwijs?

Passend onderwijs is de nieuwe manier, waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, georganiseerd is. Alle basisscholen in Apeldoorn nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Daarom is Samenwerkingsverband Passend onderwijs Apeldoorn PO opgericht. Ook De Prinsenhof maakt hier deel van uit.

Wie bestuurt de school?

Het bevoegd gezag van de school is het bestuur van de ‘Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs te Apeldoorn’ (CSO). Naast De Prinsenhof heeft dit bestuur nog twee andere scholen onder haar gezag, dit zijn De Zonnehoek en De Boog.

Aanmelden

Als u plaatsing op een school voor sbo overweegt, moet u de leerling (van 4 tot 13 jaar) eerst aanmelden bij het Apeldoornse Multi Disciplinair Overleg (MDO) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn PO. Het MDO vraagt een dossier op en beoordeelt de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind. Daarna kan de Commissie van Afgifte Toelaatbaarheidsverklaring beslissen of een kind een plek op het SBO nodig heeft. Na afgifte van een Toelaatbaarheidsverklaring kunt u contact opnemen met de administratie van De Prinsenhof.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, of wilt u informatie, dan kun u gerust contact met ons opnemen. Vul uw gegevens in of bel ons direct op (055) 588 98 89. We staan u graag te woord.