Contact met u

Wij houden u tijdens het schooljaar op de hoogte van wat er speelt binnen de school en van de ontwikkelingen van uw kind. Dit doen we op verschillende manieren.

Groepsleerkracht en informatieavond

De groepsleerkracht is uw eerste contactpersoon op De Prinsenhof.  Vlak na de start van het schooljaar vindt de informatieavond plaats. De leerkracht vertelt u over het jaarprogramma, de activiteiten en andere praktische zaken. Ook maakt u kennis met de andere ouders uit de groep van uw kind. Een groep heeft een aantal weken nodig om zich te vormen. De eerste vier weken noemen wij De Gouden Weken. In de Gouden Weken zetten we hoog in door allerlei activiteiten te ondernemen om een fijne sfeer in de groep te creëren. In De Gouden Weken krijgt u de gelegenheid om na schooltijd een kwartier met de leerkracht te spreken over wat u belangrijk vindt om door te geven over uw kind.

Huisbezoek

Bij leerlingen die nieuw op onze school starten vindt er een huisbezoek plaats. Direct na schooltijd of ‘s avonds. De groepsleerkracht leert zo de leefomgeving van het kind kennen.
Bovendien zorgt het voor goed contact tussen de ouders en de leerkracht. Tijdens dit bezoek kunt u dingen over uw kind vertellen die u graag aan de leerkracht kwijt wilt.

Winter- en zomerrapport

Omstreeks eind januari en aan het eind van het schooljaar bespreken we de vorderingen van uw kind met u. In het rapport – een winterrapport en een zomerrapport – leest u wat uw kind al kan. In het rapport staat ook een deel wat speciaal voor uw kind is geschreven. Het kind is de norm en wordt vergeleken met zichzelf. Natuurlijk kunt u ook lezen welke punten aandacht verdienen en welke werkpunten er zijn. U krijgt uitleg over (CITO) toetsscores.

Gezamenlijke vieringen

Ieder jaar worden er gezamenlijke vieringen en activiteiten georganiseerd. Zoals een gezamenlijke kerstviering, de inloopavond en de gezinsactiviteit. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, of wilt u informatie, dan kun u gerust contact met ons opnemen. Vul uw gegevens in of bel ons direct op (055) 588 98 89. We staan u graag te woord.