Passend onderwijs is onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Alle basisscholen in Apeldoorn zijn hier samen verantwoordelijk voor. Ook De Prinsenhof doet hieraan mee. Voor speciale hulp en extra ondersteuning hebben de scholen samen afspraken gemaakt. In het Schoolondersteuningsplan (SOP) beschrijven we welke basis-ondersteuning en extra ondersteuning De Prinsenhof aanbiedt.

Hieronder kunt u het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van SBO De Prinsenhof downloaden: