Klachtenprocedure

De Prinsenhof streeft ernaar om klachten te voorkomen door goed te communiceren met ouders of verzorgers. Is uw klacht gericht op het functioneren van een leerkracht, dan verwachten wij van u dat u rechtstreeks contact opneemt met deze leerkracht. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunt u met uw klacht terecht bij de direct leidinggevende of directie van de school. Klachten van algemene aard kunt u melden bij de directie. Is de klacht op schoolniveau niet afdoende opgelost, dan kunt u zich richten tot het bestuur van CSO.

In gevallen waarbij de (uitdrukkelijke wens tot) vertrouwelijkheid (op voorhand) een belangrijke factor is, kan de schoolcontactpersoon, mevrouw Sterk, of externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Deze functionarissen kunnen ook behulpzaam zijn bij de afweging wel of geen klacht in te dienen. De onafhankelijke vertrouwenspersoon voor De Prinsenhof is mevrouw Yvonne Kamsma. Zij is werkzaam bij de IJsselgroep, 2e Wormenseweg 80 in Apeldoorn, 06-14001672 of yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl

Daarnaast is Stichting CSO aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie. Meer informatie vindt u in de klachtenregeling van Stichting CSO.

Lees meer in onze Klachtenregeling.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, of wilt u informatie, dan kun u gerust contact met ons opnemen. Vul uw gegevens in of bel ons direct op (055) 588 98 89. We staan u graag te woord.