Onder- en Bovenbouw

De leerlingen zijn verdeeld over twee ‘bouwen’: de onder- en de bovenbouw. In welke bouw een leerling komt, hangt af van de mogelijkheden van uw kind.

Recht doen aan verschillen

Kinderen zijn verschillend en daarom geven we onderwijs op maat. Soms zijn verschillen binnen één groep juist goed. Toch merken wij dat de verschillen te groot kunnen worden. Een aantal kinderen vraagt om uiteenlopende hulp of specifieke ondersteuning. Hierdoor kunnen zij zich buitengesloten voelen. Dit gevoel willen wij voorkomen, door op dat moment recht te doen aan grote verschillen.

P-stroom of T-stroom

Na de onderbouw werken we toe naar plaatsing in de P-stroom of in de T-stroom. De P-stroom is vooral praktisch georiënteerd. De T-stroom is meer theoretisch. In de P-stroom bieden we een goede afwisseling tussen met je ‘hoofd’ werken en met je ‘handen’ werken.

De vakken

De Prinsenhof heeft dezelfde kerndoelen als een basisschool. De leerlingen krijgen ook dezelfde leerstof aangeboden. De manier waarop we de leerstof aanbieden is wel anders. Niet ieder kind zal in staat zijn om alle basisschoolleerstof te verwerken. We kijken telkens naar de mogelijkheden en talenten van het kind. Die proberen we optimaal te benutten.

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs stimuleert de motorische ontwikkeling. Daarom krijgen alle kinderen twee keer per week bewegingsonderwijs. Ze leren omgaan met verschillen, winnen en verliezen. Ze maken kennis met de sportcultuur en het gevoel van competent zijn op dit gebied, groeit.

Judoles

De groepen D t/m P krijgen één keer per week judoles. Zo leren de kinderen de grenzen van zichzelf kennen en de grenzen van de ander te respecteren.