Ons onderwijs

De Prinsenhof wil ieder kind veiligheid bieden: een plek waar je je thuis voelt, structuur krijgt en weet waar je aan toe bent. Relatie, competentie en autonomie: de basisbehoeften van ieder kind staan nadrukkelijk centraal in ons onderwijs.

Ruimte om te groeien

We werken met individuele handelingsplannen en/of groepsplannen en geven extra ondersteuning. We werken in niveaugroepen en gebruiken verschillende en aanvullende methoden en materialen. Het kind is ons uitgangspunt bij al ons handelen. We accepteren het kind zoals het is. We proberen sterke punten te versterken en zwakke punten bij te sturen. Door vertrouwen te geven, ondersteuning en uitdaging te bieden. Kortom, we geven ieder kind ‘Ruimte om te groeien’.

U mag van ons een open houding en een luisterend oor verwachten. We vullen elkaar aan in de zorg voor onze kinderen. Bij ons is samenwerking met ouders dan ook een belangrijk uitgangspunt.

Een veilige omgeving

Het ene basisschoolkind heeft wat meer zorg nodig dan het andere. Door zorgverbreding proberen we leerlingen zoveel mogelijk verantwoord op te vangen op de basisschool. Voor een kleine groep kinderen werkt dit toch niet goed genoeg en kan plaatsing op De Prinsenhof een alternatief zijn. Hoe verschillend onze leerlingen ook zijn, we willen hen allemaal bieden wat de naam van onze school belooft: een hof – een afgeschermde veilige tuin – waar je mag zijn zoals je bent.

Aanmelden

Als u plaatsing op een school voor sbo overweegt, moet u de leerling (van 4 tot 13 jaar) eerst aanmelden bij het Apeldoornse Multi Disciplinair Overleg (MDO) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO. Het MDO vraagt een dossier op, beoordeelt de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind. Daarna kan de Commissie van Afgifte Toelaatbaarheidsverklaring beslissen of een kind een plek op het SBO nodig heeft. Zo ja, dan kunt u contact opnemen met de administratie van De Prinsenhof.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, of wilt u informatie, dan kun u gerust contact met ons opnemen. Vul uw gegevens in of bel ons direct op (055) 588 98 89. We staan u graag te woord.