Informatieavond ouders nieuwe leerlingen

Is uw kind aangenomen op De Boog? Dan bent u welkom op onze informatieavond in het begin van het schooljaar. We vertellen u dan wat u en uw kind kunnen verwachten van onze school.

Informatiemarkt voor de bovenbouw

De leerlingen uit de bovenbouw kiezen zelf aan welke cursussen, praktijkvakken en AVO-keuzevakken ze willen deelnemen. Om een goed beeld te krijgen van het aanbod, organiseren we elk voorjaar een cursusmarkt voor de leerlingen en hun ouders. Zo kunnen de leerlingen een gerichte keuze maken voor hun programma voor het volgende schooljaar.

Individueel Ontwikkelings Plan

Voor elke leerling wordt twee maal per jaar een Individueel Ontwikkelings Plan (IOP) opgesteld, (in klas 1 de eerste keer een Startplan). De mentor voert een ‘IOP- gesprek’ met leerling en ouders, waarbij het vorige IOP wordt geëvalueerd en het nieuwe plan wordt vastgesteld.

Planning rapportages en gesprekken

Klassen 1: 

  • september: Startgesprek 
  • november: IOP gesprek 1 
  • april: IOP gesprek 2

Overige klassen: 

  • november: IOP gesprek 1 
  • april: IOP gesprek 2 ( voor de 2e jaars worden ook de resultaten van het stage-assessment besproken)

Schoolapp

Via een schoolapp kunnen ouders en leerlingen nieuwsberichten van de school lezen. Ook kunnen daar de dagelijkse roosterwijzingen worden gelezen en kan er voor gekozen om pushberichten van de school te ontvangen.

Afscheidsavond

In de laatste schoolweek organiseren wij een felicitatiemiddag voor de leerlingen die een certificaat of diploma hebben behaald en een afscheidsavond voor ouders en andere familieleden van alle schoolverlaters.