Is er sprake van een vervelende situatie of heeft u een klacht over de school?

Dan stellen wij het zeer op prijs als u direct met ons contact opneemt. U kunt daarvoor -afhankelijk van de situatie- terecht bij de mentor, de interne vertrouwenspersonen (mw. A.Paalman/mw. A.Janssen) of de directeur. Wij zoeken graag samen met u naar een oplossing en proberen eventueel gemaakte fouten te herstellen. Mocht u er op deze manier niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met het bestuur. Het bestuur heeft hiervoor een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld. Dat is mevrouw Y. Kamsma; zij is werkzaam bij de IJsselgroep te Apeldoorn. U kunt haar daar bereiken via telefoonnummer (088) 0931888 of via haar postadres: mevrouw Kamsma, IJsselgroep, Postbus 10257, 7301 GG Apeldoorn.

Vindt u het lastig om een klacht in te dienen? Dan kunt ook u terecht bij onze maatschappelijk werkster, mevrouw Klein Swormink (Mee-Veluwe). Haar telefoonnummer is (055) 526 92 00 of 06 467 481 81.

De klachtenregeling kunt u vinden op onder het tabblad formulieren en documenten.